1.Bảng giá hàng order

Tiền hàng trên web TQ (1)
Phí ship Trung Quốc (2)
Dịch vụ mua hàng (3)
Phí vận chuyển TQ - VN (4)
Tổng tiền thanh toán

Trong đó:

(1) Giá sản phẩm trên website Trung Quốc (đơn giá sản phẩm * số lượng * tỉ giá)

(2) Phí chuyển hàng nội địa Trung Quốc từ nhà cung cấp tới kho TQ của trunghoaorder.com

(3) Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho trunghoaorder.com

(4) Phí vận chuyển từ kho TQ về kho trunghoaorder.com tại Việt Nam tùy theo cân nặng hoặc thể tích

- Bảng giá vận chuyển tổng hợp:

Thời gian hàng về HN 9-12 ngày, HCM 15-18 ngày tính từ ngày xuất kho Trung Quốc (trong điều kiện thông quan bình thường).

Không áp dụng với Hàng hóa đặc biệt. Khách hàng có hàng hóa đặc biệt liên hệ tư vấn viên để được hỗ trợ.

---------

- Bảng giá vận chuyển TMĐT : 
Thời gian hàng về HN 5-7 ngày và HCM 10-12 ngày kể từ ngày xuất kho TQ (điều kiện thông quan bình thường).

Áp dụng với hàng chuẩn Thương Mại Điện Tử, Hàng khách đồng ý xử lý theo line hàng TMDT. Trong quá trình mua hàng nếu đơn của Quý khách không đủ điều kiện Trunghoaorder sẽ tự chuyển sang hình thức vận chuyển tổng hợp.

- Đặc quyền khách hàng VIP : Để tính được phí vận chuyển Quốc tế, Quý khách hàng cần phải nắm rõ được các tính cân nặng tính tiền của Trunghoaorder.

Theo quy ước của logistics quốc tế, bất kỳ một hàng hóa nào đều có 2 loại cân nặng: Cân nặng thực tế (cân nặng tịnh) và cân nặng quy đổi (Là cân nặng theo được tính bằng công thức: Dài(Cm)*rộng(Cm)*cao(Cm)/6000). Nhiều nhà vận tải lựa chọn cách tính cân nặng tính tiền là cân nặng lớn hơn của hàng hóa.

Tuy nhiên để san sẻ một phần chi phí vận chuyển với khách hàng, tạo điều kiện cạnh tranh hơn cho khách hàng trong việc giảm thiểu chi phí đầu vào, Trunghoaorder.com lựa chọn cách tính cân nặng tính tiền như sau:

+ Nếu cân nặng thực > cân nặng quy đổi thì cân nặng tính tiền bằng cân nặng thực.

+ Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực thì có các trường hợp như sau :

2.Phí kiểm đếm sản phẩm

Số lượng sản phẩm / đơn Mức phí thu (nghìn / sản phẩm)
1-2 sản phẩm 5.000đ
3-20 sản phẩm 3.500đ
21-100 sản phẩm 2.000đ
> 100 1.500đ

3.Phí đóng kiện gỗ, chống sốc

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện gỗ 20 tệ 0.8 tệ
Phí chống sốc
(chống sốc 1 lớp)
3 tệ 0.6 tệ
Phí chống sốc x3
(chống sốc 3 lớp)
10 tệ 0.8 tệ

6.Phí Ship tại nhà

ship VN

ship VN